Wprowadzenie do informatyki

Literatura

LaTeX:
Przykład 1: podstawy
Przykład 2: struktura dokumentu
Przykład 3: strona tytułowa, wyrównywanie, numeracje, przypisy, rozmiary i wyróżnienia tekstu
Przykład 4: indeks i bibliografia
Przykład 5: wypunktowania i otoczenie description, odstępy
Przykład 6: odstępy i tabele
Przykład 7: tabele, zmiany standardowych nazw i parametrów, otoczenie table i etykiety
Przykład 8: minipage, parbox i obramowania
Przykład 9: własne numeracje i wyliczenia
Przykład 10: otoczenia matematyczne, numeracja wzorów
Przykład 11: przykłady wzorów matematycznych
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Przykład 12: osadzanie grafiki w dokumencie
Przykład 13: dostosowanie dokumentu, własne rozkazy i otoczenia