Automatyzacja oprogramowania

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

Literatura
bibliografia zawiera wyłącznie książkowe pozycje drukowane i e-booki
większość języków i narzędzi posiada również rozbudowaną dokumentację online

Wykłady odbywają się co 2 tygodnie według harmonogramu: 1.03, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06.

VBA - przykłady 1

VBA - przykłady 2

VBA - przykłady 3

VBA - przykłady 4

VBA - przykłady 5
Uwaga! przykłady 5 wymagają utworzenia odpowiednich elementów dialogowych na arkuszu lub formularzu użytkownika!

Przykłady skryptów AutoIT

ZeroBrane Studio - IDE dla języka Lua (z przykładami)

Przykładowe tematy projektów:
1. Generator tabelek w LaTeX
2. Wieczny kalendarz (z wyborem kraju/lokalizacji)
3. Biorytmy dla wielu osób (wykresy)
4. Odległość edycyjna Levenshteina (porównanie ciągów znaków)
5. Word error rate (porównanie zdań)
6. Algorytm BLEU (ocena jakości tłumaczenia)
7. Generowanie ładnego kalendarza miesięcznego/rocznego
8. "Gra w życie" Conwaya