Przykład 19: klasy wewnętrzne

  1. Uzupełnij klasę MojeDane o klasę wewnętrzną realizującą iterator po elementach tablicy mających parzystą wartość
  2. Dodaj do klasy Chmura klasę wewnętrzną realizującą iterator pozwalający przeglądać współrzędne wszystkich punktów