Przykład 7: tabele, zmiany standardowych nazw i parametrów, otoczenie table i etykiety

Użyj przykłady tabel we własnym dokumencie. Wiedząc, że \refname oznacza napis "Literatura" w artykule, a \indexname oznacza "Skorowidz" zmień te nazwy na "Bibliografia" oraz "Indeks" w przykładzie 4. Wykorzystaj rozkaz \renewcommand wprowadzony w przykładzie 6. Ustaw wcięcie akapitów na 1,5cm i odstęp między wierszami na 20 punktów. Włącz jeszcze 3 tabele do spisu tabel. * jak zmienić napisy "Tabela" oraz "Spis tabel"? Czy można umieścić podpis pod tabelą?