Interakcja człowiek-komputer

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

W związku ze skróceniem zajęć dydaktycznych dla semestru VII wykłady (15h) odbędą się wg następującego harmonogramu:
1.10, 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11 (po 2h lek.).