Inżynieria oprogramowania

Karta przedmiotu i warunki zaliczenia

organizacja zajęć projektowych i warunki zaliczenia

Literatura

Materiały do wykładów:
Modele cyklu życia oprogramowania
Uruchamianie i testowanie programów
Automatyzacja testów, testowanie GUI
Optymalizacja czasowa programów
Optymalizacja pamięciowa programów
Projektowanie pośrednictwa graficznego
Analiza i projektowanie obiektowe
Materiały uzupełniające do wykładów:
Wirtualizacja
Narzędzia wspomagające, metryki, zarządzanie jakością
Narzędzia wspomagające - zarządzanie projektami

   skrypty AutoIT
   minicppunit
   przyklady DLL