Literatura

Aplikacje mobilne - projekt zespołowy

podstawowa:

Mike Geig
Unity. Przewodnik projektanta gier
Helion
http://helion.pl/ksiazki/unity-przewodnik-projektanta-gier-mike-geig,unippg.htm

Matt Smith, Chico Queiroz
Unity 5.x Cookbook
Packt Publishing
https://www.packtpub.com/game-development/unity-5x-cookbook

James Cook
LibGDX Game Development By Example
Packt Publishing
https://www.packtpub.com/game-development/libgdx-game-development-example

Michelle M. Fernandez
Corona SDK Mobile Game Development: Beginner's Guide - Second Edition
Packt Publishing
https://www.packtpub.com/game-development/corona-sdk-mobile-game-development-second-edition

Roger Engelbert
Cocos2d-x by Example: Beginner's Guide - Second Edition
Packt Publishing
https://www.packtpub.com/game-development/cocos2d-x-example-beginners-guide-second-edition

uzupełniająca:


dokumentacja internetowa wykorzystywanych narzędzi i rozwiązań