Przykład 13: modyfikatory static i final

  1. Napisz klasę Pudelko, pamiętającą liczbę.
  2. Dodaj do klasy Punkt3DKolor możliwość zliczania ile punktów zostało utworzonych oraz ile istnieje w danej chwili.