Przykład 17: tworzenie interfejsów

  1. Napisz "kadłubki" interfejsów WydajacyDzwiek i WyswietlajacyObraz, a następnie klasy Radio i Telewizor implementujące odpowiednie interfejsy.
  2. Napisz interfejs WyswietlajacyKolorowyObraz, oraz SterowanyCyfrowo i stwórz klasę CyfrowyTelewizorKolorowy :)