Przykład 20: klasy anonimowe

  1. Uzupełnij przykład o metodę toString. Gdzie najlepiej ją zadeklarować?