Przykład 3: instrukcja warunkowa if, instrukcja switch

Program pokazuje składnie instrukcji warunkowej if... else otraz instrukcji switch

  1. sprawdź błędy zgłaszane przez kompilator w przypadku umieszczenia w warunku wartości innej niż boolean (np. int)
  2. sprawdź błąd zgłaszany w przypadku wpisania do warunku instrukcji przypisania
  3. sprawdź, co dzieje się w przypadku pominięcia instrukcji break wewnątrz switch
  4. napisz program obliczający pierwiastki rzeczywiste równania kwadratowego; współczynniki podajemy przy inicjalizacji zmiennych; program powinien sprawdzać poprawność zadanych współczynników.