Przykład 7: tablice wielowymiarowe

  1. Napisz program podobny do przykładowego, w którym kolejne wartości będą maleć oraz w którym zastosowane będą pętle while.
  2. Napisz program tworzący tablicę trójkątną, w której rozmiar każdego kolejnego wiersza jest większy o jeden. Wypełnij ją liczbami parzystymi od 10. Wyświetl tablicę w czytelnej formie.
  3. W jaki sposób zwiększyć rozmiar tablicy o 15%? Napisz przykładowy kod.