Przykład 8: programowanie obiektowe - podstawy

  1. Napisz klasę ZbiorLiczb, służącą do przechowywania liczb całkowitych. Klasa wykorzystuje tablicę. Klasa powinna zapewniać: wstawienie liczby do zbioru (w razie konieczności zwiększenie rozmiaru tablicy), wyszukanie min i max liczby ze zbioru, podanie średniej liczb znajdujących się w zbiorze. Uzupełnij klasę o przechowywanie informacji o tym, ile razy dana liczba była wstawiana (z korektą średniej).