Przykad 1: podstawy

To jest najprostszy program w jzyku C.

Kompilator do testw online:
http://codepad.org

  1. Przygotuj wskazane IDE (Code::blocks, wxDevC++) do pracy
  2. Stworz projekt testowy i wprowad kod jak niej
  3. Uruchom kod wewntrz IDE
  4. Sprowokuj bdy: brak rednika, tekst w apostrofach zamiast cudzysoww, nie domknity cudzysw, nazwa metody print zamiast printf; zobacz jakie s komunikaty
  5. Jaki jest wynik dzielenia 2 liczb cakowitych?
  6. Stworz nowy projekt i napisz program Kalkulator, pozwalajcy wykona jedno z czterech dziaa podstawowych na liczbach zmiennoprzecinkowych. Wybr dziaania na podstawie liczby 1,2,3 lub 4 podanej przez uytkownika.
  7. Jak zabezpieczy program Kalkulator przed bdem dzielenia przez zero?