Przykad 3: funkcje standardowe

Program przedstawia funkcje standardowe z biblioteki math i stdlib.

 1. Napisz program wywietlajcy tabel wartoci funkcji sin(x) dla x z zakresu zero do Pi z wybraym krokiem (np. 0,1), zadbaj o czytelno wydruku.
 2. Napisz program wywietlajcy n liczb pseudolosowych.
 3. Napisz program drukujcy n rzdw gwiazdek o losowej dugoci, np.:
  Podaj n: 4
  ******************
  ********
  *************
  ***************