Przykład 9: wskaźniki

Program przedstawia wskaźniki i ich wykorzystanie do przekazywania argumentów funkcji.

  1. Napisz funkcję zamiana, pozwalającą na zamianę wartości dwu zmiennych typu double. (*) Czy można taką operację wykonać bez zmiennej pomocniczej?
  2. Napisz funkcję maxdwie, ustawiającą dwa pierwsze argumenty na większe z trzech liczb, a trzeci na zero. Jeżeli trzecia wartość była równa drugiej lub pierwszej, funkcja zwraca -1, w przeciwnym przypadku 0.