Przykład 1: podstawy

To jest najprostszy dokument LaTeX. Należy go skompilować poleceniem latex nazwapliku.tex a następnie pokazać poleceniem yap nazwapliku.dvi. Wszystkie przykłady sprawdzono na dystrybucji MiKTeX 2.8.