Przykład 12: Osadzanie grafiki w dokumencie

Przygotować dokument z kilkoma rysunkami, w tym co najmniej jednym wektorowym. Wyeksportować dokument do formatu PDF (oboma metodami). Dodać spis rysunków i odsyłacze do kilku wybranych rysunków. Umieścić część rysunków w tabeli (układ poziomy).
Linki do plików graficznych: PNG, EPS.