Przykład 2: struktura dokumentu

Należy sprawdzić działanie indentfirst, tyldy, mbox i podziałów strony, ponadto użyć \section* - rozdział bez numeru i wpisu w spisie, \subsection - podrozdział.