Przykład 4: indeks i bibliografia

Należy dołączyć przykład indeksu oraz bibliografii do większego dokumentu (np. z poprzednich przykładów). Zobaczyć jaka jest zawartość plików p4.idx oraz p4.ind. Jaki jest sens parametru 99 w bibliografii?